ZŠ Praha - Koloděje

Základní informace o školním stravování

                                      Základní škola a mateřská škola Koloděje, IČO 70908133

                    Informace o školním stravování

 

Výdej obědů:          11.15 – 12.45 hodin

 

Ceny obědů:            strávníci 7 – 10 let          Kč 19,--

                                strávníci 11 – 14 let        Kč 21,--

                                dospělí strávníci              Kč 24,--

Ceny obědů jsou stanoveny podle Vyhlášky o školním stravování 107/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  Počítá se věk, kterého strávník dosáhne ve školním roce od 1.9.2015 do 31.8.2016. Event. školné za školní družinu je Kč 400,- za měsíc a platí se zároveň se stravným.

 

Placení :  Stravné event. spolu se školným se vybírá během školního roku bezhotovostně převodem na účet.  Pokyny, jak zařídit převody (číslo účtu, variabilní symbol, datum převodu, částku) dostanete písemně. První platbu na září vyberu v hotovosti pravděpodobně v úterý 8.9.2015 ráno od 6.15 do 8.30 hodin (písemně upřesním) v budově ZŠ u hlavního vchodu.

 

Odhlašování obědů:  Odhlašovat obědy můžete osobně u okénka ŠJ, nebo telefonicky

na č.  281  971 085 den předem, nejpozději tentýž den ráno do 7.15 hodin. Další možností, jak odhlašovat, je po internetu den předem do 14.00 hodin. Přístupové kódy máte z loňského školního roku, novým vydáme. První den nepřítomnosti může být vydán oběd do přinesených nádob (v 11.15 hodin), ostatní dny si podle vyhlášky musíte odhlásit.

Naše jídelníčky najdete na portále www.jidelna.cz pod písmenem L (ZŠ Lupenická) .

 

   Mgr. Zdeněk Dolanský                                        Marta Volemanová

          ředitel školy                                                     ekonomka školy

                                  zde oddělte

 

Základní škola a mateřská škola Koloděje, IČO 70908133

Přihláška ke stravování                          Třída_______________         

 

Jméno___________________________________Datum narození___________

 

Adresa bydliště____________________________________________________

 

Mé dítě bude chodit na obědy ode dne__________________________________

 

ve dnech________________________________

 

Č.účtu, ze kterého budeme platit stravné:_______________________________

Vyplněné vraťte zítra t.j. 2.9. třídní učitelce.

 

 

 

                                 Podpis rodičů___________________________________

                  Základní škola a mateřská škola Koloděje, IČO 70908133

Přihláška ke stravování v MŠ

 

 

Jméno a příjmení dítěte_____________________________________________

 

Datum narození____________________

 

Adresa bydliště___________________________________________________

 

 

 

 

 

 

Č. účtu, ze kterého  budete platit stravné: ______________________________,

Vyplněné vraťte zítra tj. 2.9. paní učitelce.

 

 

 

                                                        Podpis rodičů_________________________

 

 

 

ODDĚLTE A PONECHTE SI

Školné se platí jako jednorázová měsíční částka, dokud je dítě v MŠ přihlášeno.

Školné neplatí pouze dítě 1 rok před dosažením školního věku.

Stravné i školné se vybírá během školního roku bezhotovostně na náš účet. První platbu na září vyberu v hotovosti pravděpodobně v úterý 8.9.2015 ráno od 6.15 do 8.30 hodin (písemně upřesním) v budově ZŠ u hlavního vchodu.

Pokyny, jak zařídit převody (čísla účtů, variabilní symbol, datum převodu), dostanete písemně.

Naše jídelníčky najdete na portále www.jidelna.cz pod písmenem L (ZŠ Lupenická).

 

Cena stravného a školného:

na celý den (přesnídávka + oběd + svačina) = Kč 29,- na den

    + školné Kč 800,- za měsíc // děti 7leté platí Kč 32,--

 

na dopoledne (přesnídávka + oběd) = Kč 23,- na den

    + školné  Kč 800,- za měsíc // děti 7leté platí Kč 26,--

Počítá se věk, kterého dítě dosáhne ve školním roce od 1.9.2015 do 31.8.2016.

 

 

 

Mgr. Zdeněk Dolanský                                                           Marta Volemanová

         ředitel školy                                                                        ekonomka školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zpět