ZŠ Praha - Koloděje

* TŘÍDY a zájmové kroužky

Mgr. Zdeněk Dolanský

Informace o výuce ČJ v 5. ročníku a informatiky

Více

Fotografický kroužek

bližší informace naleznete dále

Více

* KOLODĚJSKÝ KLUBÍK PRO MAMINKY S DĚTMI

KAŽDÉ PONDĚLÍ OD 9 DO 10.30 HOD v prostorách školní družiny

Více

VĚDA NÁS BAVÍ

I v novém školním roce můžete své dítě přihlásit na populární kroužek. Kroužek pro děti VĚDA NÁS BAVÍ – děti se v kroužku hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, astronomie, přírodopis), postaví si ekologický automobil, fungující model trávicí soustavy, zjistí, jak vznikají mapy nebo proniknou do tajemství stavby periskopu apod. Zkrátka vyzkouší si, jaké to je, stát se na chvíli malým vědcem. Lekce jsou naprosto bezpečné a vhodné už pro děti od 6 do 12 let. Přihlášky a více informací na webu kroužky VĚDA NÁS BAVÍ.

Více

Kroužky a mimoškolní aktivity

Nabidka zájmového a neformálního vzdělávàní pro děti od 0 do 15 let a jejich rodiče.

Více

Zpět