ZŠ Praha - Koloděje

Nadace Proměny

Nadace Proměny je soukromá nezisková organizace, která podporuje proměny měst se zapojením místních obyvatel 

a rozvíjí povědomí společnosti o architektuře, krajinné tvorbě a vlivu prostředí na člověka.

Nadace poskytuje svou pomoc městům a školám v rámci grantových programů Parky a Zahrada hrou.

http://www.nadace-promeny.cz              http://www.promenyproskoly.cz

DĚTI Z PĚTI MATEŘSKÝCH ŠKOL SE MŮŽOU TĚŠIT NA NOVOU ZAHRADU
(31. října 2013) Praha – Pět mateřských škol může začít s proměnou své staré zahrady
v lepší místo pro děti. Nadace Proměny vybrala vítěze grantové výzvy zaměřené na obnovu
školních zahrad a poskytne jim příspěvek na zpracování architektonického návrhu.
V dalších dvou kolech výzvy můžou vítězné školky získat také grant na rekonstrukci a
údržbu zahrady. Celkem jim nadace ve třech kolech rozdělí až 4 miliony Kč.
O grant požádalo 54 mateřských škol z Prahy a Středočeského kraje. Hodnocení probíhalo od
června do října, do nejužšího výběru se dostalo sedm finalistů. Podporu získává pět z nich:
 
  MŠ Vodnická, Praha 4 – Újezd
  MŠ U Uranie, Praha 7

  ZŠ a MŠ Praha 9 – Koloděje

  Fakultní MŠ se speciální péčí, Arabská, Praha 6
  Fakultní MŠ, Na Výšinách, Praha 7
 
Kromě finančního příspěvku získávají školy od nadace také konzultační podporu a metodiku,
které jim pomohou při přípravě a následné realizaci projektů, nebo bezplatnou účast na
vzdělávacích seminářích a exkurzích za dobrými příklady.
Při výběru nejlepších školek rozhodovalo nejen to, jak zpracovaly a představily svůj záměr.
Důležitou roli hrála míra a způsob zapojení učitelů, rodičů a dětí do plánování nové zahrady
a jejich představy o tom, jak se budou v budoucnu na jejím využití a údržbě podílet.
Ředitelka Nadace Proměny Jitka Přerovská k tomu říká: „Od samého začátku dáváme u
všech našich projektů velký důraz na zapojení celé komunity. Děti, učitelé, rodiče, zkrátka
všichni, kdo zahradu užívají, mají možnost ovlivnit její výslednou podobu a promítnout do ní
svá přání a potřeby. Když si zahradu sami navrhnou a společnými silami pracují na její
proměně, vytváří si k ní osobní vztah. A také mezi sebou, protože se spolu musí domluvit a
sladit svoje vize. Tak může vzniknout skutečně funkční a dlouhodobě udržitelný prostor.“
Vítězové prvního kola budou v následujících měsících s podporou nadace připravovat zadání
pro architekta, který na jeho základě zpracuje návrh nové zahrady. Na první kolo grantové
výzvy pak v roce 2014 a 2015 naváže druhé a třetí kolo, ve kterých úspěšné školky budou
moci získat prostředky na další etapy projektu: na vlastní přestavbu a následnou údržbu
zahrady.
Grantová výzva byla vyhlášena v rámci programu Zahrada hrou, který se zaměřuje na pomoc
školním zahradám a upozorňuje na jejich potenciál.
„Dnešní městské děti mají jen málo příležitostí hrát si venku v přírodě. Moderní výzkumy však dokazují,
že kontakt s přírodou a volná hra mají obrovský vliv na jejich rozvoj,“ říká Jitka Přerovská a doplňuje:
„Prostřednictvím programu Zahrada hrou chceme ukázat, že dobře řešená školní zahrada
může dětem poskytnout, co ke zdravému a všestrannému vývoji potřebují. Kromě toho může
být úzce provázaná se vzdělávacím programem školy a stát se nedílnou součástí prostor, kde
se zcela běžně odehrává výuka. Zahrada zkrátka nabízí celou řadu skvělých příležitostí pro
práci s dětmi, stačí se jich jen vhodně chopit. Právě příklady dobré praxe jsou vedle finančních
prostředků velmi poptávanou pomocí, kterou školám nabízíme.“
 
Program Zahrada hrou získal Cenu odborné poroty a Cenu veřejnosti v rámci Ceny
Eduína 2013 vyhlášené EDUin o. p. s. ve spolupráci s českým Googlem. Cílem akce je
upozornit na projekty a inovace, které přinášejí něco nového do světa vzdělávání.

Zpět