ZŠ Praha - Koloděje

Zahrada v ZŠ a MŠ Kolodějích se mění...

Cílem Kolodějovy zahrady života je vytvořit účelnou přírodní učebnu, sloužící dětem k poznávání přírodních zákonitostí v podobě čtyř živlů: vody, ohně, vzduchu a země. Zahrada bude pro děti přirozenou inspiraci, lákadlem i učitelem. Obnovíme a opravíme smutnou zahradu tak, jako koláři, dříve nazývaní kolodějové, opravovali rozbitá loukoťová kola vozů. Staneme se tak „koloději“ a analogicky pomocí těchto kol budeme zahradu znovu roztáčet k životu.

 

Přírodní zahrada bude tak nabízet prostor pro:

 

výuku – poznávání přírodních živlů na základě smyslových prožitků

hru – zdravý rozvoj dětí pomocí originálních herních prvků s motivem kola

setkávání – společné aktivity učitelů, dětí a rodičů; spoluutváření komunity

 

Vytvoříme nový prostor k poznávání živé i neživé přírody na základě smyslových prožitků. Pomůže nám získat pozitivní citový vztah k přírodě, který později povede k potřebě přírodu chránit. Ke zdravému rozvoji dětí budou přispívat originální herní, poznávací i vegetační prvky, u kterých se bude objevovat motiv kola a tvar kruhu. Společenské a vzdělávací aktivity uživatelů zahrady povedou ke spoluutváření vztahů mezi dětmi a dospělými, mezi dětmi navzájem, i mezi školou a okolním světem.

 

Společně přeměníme zahradu v jedinečné a neopakovatelné místo odrážející naše představy o splynutí člověka s přírodou. Budeme inspirovat učitele k možnostem interaktivní výuky pod širým nebem. Sami se zapojíme se do přeměny, údržby a rozvoje zahrady. Pořádáním společných aktivit získáme pocit sounáležitosti nejen s obyvateli Koloděj. Výsledkem bude zviditelnění nové zahrady a vytvoření dobrého renomé naší školy a školky.

Kolo – středem – děje.

Zpět