ZŠ Praha - Koloděje

Proměna naší zahrady: …KOLEM OKOLO… aneb CESTOU DO MINULOSTI A ZA PŘÍRODNÍMI ŽIVLY

Náš komentář k představené studii na novou školní zahradu. Děti se mají na co těšit... Studie je velice nápaditě pojata a celková koncepce návrhu zahrady byla inspirována příběhem o historii místa, ve kterém se zahrada nachází. Podtržena interpretací místního dědictví v podobě funkčně, významově i duchaplně zanesené cestičky, která bude sloužit pro volný pohyb dětí a jízdu na kolech, odrážedlech i tříkolkách. Z ptačí perspektivy připomíná cestička tvar tlapky skřítka Koloděje, dobrého ducha naší zahrady. Cesta vedoucí kolem okolo celé zahrady bude zachycovat přírodu, kterou kdysi procházela a připomínat také počátky Koloděj. Ty jsou spojovány se vznikem nové cesty do Prahy. V Kolodějích bylo jedno z mála míst vhodných pro přechod Rokytky, proto se také na zahradě objeví brod, sloužící pro dětskou hru i poznání jednoho ze čtyř živlů. Koloděje nesou název podle kolářů (kolodějů), kteří se tehdy usadili u brodu a živili se opravami loukoťových kol vozů. V této souvislosti se bude u většiny herních či vegetačních prvků odvíjet vše v duchu vlnících se linií a tvarů připomínajících právě kruhovitý tvar kola či kruhu nebo jeho výseče.
Cestička vede děti skrze celou zahradu. Začínat bude v údolí, linoucí se kolem pole, louky, aleje, houští, přes brod, pískové duny a tunely do lesa, skal okolo březového háje vedoucí až po svahu do města. Děti prožívají na ni i mimo ni různé zážitky propojené s koloběhem přírody. Přírodními živly jsou inspirované kruhové keřové pokoje, které budou sloužit ke hře, výuce i setkávání. Pro hru se také vytváří terénní písková zóna s vodní pumpou, smíšený les s domečky ve větvích, mlhoviště, pokojíčky pro hru na obchodování nebo vaření. K výuce zahradničení budou sloužit květnaté louky s užitkovými i okrasnými trvalkami, pole potřebné pro bylinkové a zeleninové zahrádky a místo pro venkovní učebnu. Setkávání místní komunity a projekce společenských školních vystoupení se budou odehrávat v prostoru na ploše sportovního hřiště s posezením řešeným v přilehlém svahu.
Motiv cesty plynule přechází i na předzahrádku, kde genius loci dotváří zdejší atmosféra v trávě, na louce, pod stromy náhodně umístěným bílým zahradním nábytkem v duchu první republiky.

 

Ke shlédnutí náhled architektonické studie

Zpět