ZŠ Praha - Koloděje

AUKCE PRO ZAHRADU

Nadační příspěvek Nadace Proměny na realizační část ve výši 650.000 Kč zdaleka nepokryje veškeré náklady. V průběhu příprav a realizace projektu proto škola pořádá pro děti, rodiče, učitelé a místní veřejnost doprovodné benefiční akce právě na podporu přeměny školní zahrady.

Jednu takovou akci „1. Benefiční aukci uměleckých děl pro zahradu“ uspořádala pod záštitou MČ Praha – Koloděje 23. září 2014 u příležitosti zahájení nového školního roku. Děti si mohly v doprovodném programu vyzkoušet setí trávy „Komu se nelení, tomu se zelení“, zhlédnout ukázku práce umělce při dlabání a tesání do kmene padlého dubu, zatančit si i zazpívat s Inkou Rybářovou na dětské párty a ochutnat dobroty našich maminek.

V tento den rovněž na kolodějské Skále od 20.30 hod. proběhla v podání umělecké skupiny Infinitos ohnivá show za zvuku keltských bubnů slavnostně zakončená ohňostrojem. Občerstvení zajistila Restaurace Jízdárna.

Výtěžek ve výši cca 60 tis. Kč z dobročinné aukce výtvarných a uměleckých děl umělců, kteří v Kolodějích vyrůstali, žijí nebo mají ke Kolodějím blízký vztah, bude věnován na podporu proměny naší zahrady.  Konkrétně na založení vyvýšených trvalkových a bylinkových záhonů, orientovaných do kruhového tvaru připomínající vzhled loukoťového kola, které je spojováno s historií obce Koloděje i naší zahradou.

Upřímně děkujeme všem umělcům, kteří věnovali zdarma svá díla, a to herečce Blance Bohdanové, malíři Jaroslavu E. Dvořákovi, J. Štenclové, F. Kollmanovi, P. Vavrysovi, P. Háblovi, M. Lukáčové, Alžbětě a Šimonovi Beránkovým, O. M. Dufkovi a dalším výtvarníkům i z řad umělecky nadaným rodičům J. Jiráskové, J. Kučerové, D. Vlčkové, L. Husové, A. Talači a pedagožce a zástupkyni ředitele D. Petrákové.

 

 

 

Naše poděkování patří také všem štědrým kupujícím, že podpořili dobrou věc a zároveň udělali radost sobě i druhým.

Další fotografie a video ze slavnosti ke zhlédnutí ZDE (postupně doplňujeme:))

Zpět