ZŠ Praha - Koloděje

Granty 2015 - podáváme žádosti

1. Grant ke zlepšení ŽP hl.m. Prahy na rok 2015. Magistrát hl. m. Prahy vyhlašuje grantové řízení Ke zlepšení stavu životního prostředí hl.m. Prahy pro rok 2015. Více se dozvíte na internetovém portálu hlavního města Prahy : www.praha.eu - záložka Dotace a granty - Životní prostředí a energetika - Grantové řízení pro rok 2015 (s ukončením realizace v roce 2016).

2. Grant MŠMT na rok 2015 na rekonstrukci školního betonového hřiště. Termín pro předkládání žádostí na rok 2015 pro program 133510 se předkládají na MŠMT do 31.  ledna 2015. Více informací je na adrese ZDE.

3. Grant na podporu ekologické výchovy a vzdělávání na školách. Žádosti se podávají na SFŽP do 27.2.2015. Více informací je na adrese ZDE.

 

Zpět