ZŠ Praha - Koloděje

1. Speciální a tvůrčí setkaní adoptivních rodičů stromů do školní zahrady

Zpráva z průběhu akce na podporu projektu proměny školní zahrady 
Kolodějova zahrada života
 
 
1. Speciální tvůrčí setkání adoptivních rodičů stromů do školní zahrady
 
 
Iniciátoři projektu “Adoptuj strom do školní zahrady” uspořádali 25. března 2015 jako 2. odměnu pro adoptivní rodiče stromů setkání se známou osobností. 
 
I. Proč speciální a proč tvůrčí setkání? 
 
Setkání bylo nejen jedinečným prostředkem k navázání vzájemných vztahů mezi jednotlivými dárci stromů, ale v průběhu tohoto setkání se měli možnost seznámit rodiče a děti i s pozvanými hosty:
 
A) ak. mal. Jitkou Štenclovou, která proměnu zahrady již dříve podpořila věnovaným autorským dílem do benefiční 1. Aukce pro zahradu. 
 
Paní Štenclová připravila pro rodiče a děti autorský výtvarný workshop, který byl zaměřen na možnost vyjádřit kruh, kolo, spojené s historií obce Koloděje a neustálým koloběhem přírody, která pořád překvapuje něčím novým a nečekaným. Rodiče s dětmi společně malovali podle předlohy klubíčko vlny. Klubíčko je ve skutečnosti koule. Na papíře však volnými tahy voskovkou a poté jemně štětcem s vodovými barvy, vznikala kola, kruhy, která jsou rovněž spojena symbolicky i s naší Kolodějovou zahradou života.
 
Malířka seznámila rodiče také se svou pestrou uměleckou tvorbou a životní inspirací, vycházející z jejího přátelského rodinného prostředí. Některá svá díla, která připravila speciálně pro tento den, představila přítomným i na malé vernisáži.
 
Jitka Štenclová, akademická malířka, textilní výtvarnice a členka Umělecké besedy. Žije a pracuje v Praze - Kolodějích.
Vystudovala Střední umělecko-průmyslovou školu v Praze pod vedením prof. Aloise Vitíka, a  Vysokou školu umělecko-průmyslovou v Praze (textil u Bohuslava Felcmana).  Její tvorba byla představena na mnoha samostatných i kolektivních výstavách doma (např. Mánes 2009) i v zahraničí.
Je zastoupena mezi jinými v Národní galerii v Praze, v Powerhouse v australském Sydney i v královských sbírkách  belgického Musées Royaux d'Art et d'Histoire v Bruselu.
Je pravidelnou přispěvatelkou do humanitárních aukcí (Konto bariéry aj.).
Je manželkou prof. MUDr.  Cyrila Höschla, DrSc. a matkou čtyř dětí, má sedm vnoučat.
 
 
Z tvůrčího workshopu vznikla také myšlenka a další možnost pod vedením výtvarnice zorganizovat na podzim textilní dílnu a vyzkoušet si společně techniku tkaní. Zpočátku své tvorby paní Štenclová totiž vytvářela převážně paličkovanou krajku, tkané tapiserie a návrhy pro textilní filmtisk.
 
 
 
 
B) Mgr. Margit Slimákovou, Ph.D., která se zabývá zdravotní prevenci a výživou prakticky celý život. Představila rodičům téma Zdravá výživa dětí a Zdravá strava pro každého a odpovídala na jejich zajímavé dotazy jak v pohodě a zdravě jíst, proč je zdravá výživa tak důležitá, co je to zdravá strava a jak ji převést do praxe. 
 
Margit Slimáková, vystudovala farmacii a výživu, pobývala a pracovala v Německu, Číně, Francii a USA. Ve své práci využívá osvědčené poznatky ze všech oblastí medicíny a klade velký důraz na zdravotní prevenci. Zabývá se zejména poradenstvím a osvětou. Publikuje knihy a články, přednáší, organizuje semináře a prosazuje zdravou výživu do škol. Má 3 děti a žije v Praze Kolodějích. Přednáší na téma o Zdravém talíři a Zdravém životním stylu.
 
Dotazy rodičů na paní Slimákovou byly zaměřeny převážně na možnost zavedení zdravého stravování i v naší škole. M. Slimáková seznámila rodiče s programem Skutečně zdravá škola, který pomáhá vytvářet ve školách a školních jídelnách kulturu zdravého stravování. Snaží se, aby školní jídelny nabízely zdravé a chutné pokrmy připravené z čerstvých a sezónních produktů, které nakoupily od místních zemědělců nebo potravinářů. A aby děti nejen zdravě jedly, ale aby o zdravé výživě také věděly vše, co je důležité. V programu Skutečně zdravé školy je rodičům, učitelům i žákům poskytnuta plná důvěra v účasti na celém procesu. I děti tak mohou získat dovednosti lídrů a naučit se poukázat na věci, které by se měly změnit. 
Školy, které se zapojí do programu Skutečně zdravá škola, nakupují do školní jídelny čerstvé sezonní suroviny od místních farmářů, pekařů a řezníků, organizují výlety na místní farmy, začleňují téma stravování a jídla do vzdělávacího programu, pořádají na škole farmářské trhy a komunitní aktivity, nabízejí kurzy vaření pro žáky i rodiče nebo pěstují na školní zahradě vlastní ovoce a zeleninu. V jídelně Skutečně zdravé školy je oběd radostnou společenskou událostí v příjemné a klidné atmosféře. 
Na základě této myšlenky byla členkou stravovací komise vytvořena petiční anketa s cílem k ustavení akční skupiny rodičů, kteří by se podíleli na podpoře tohoto Programu u vedení školy. Měli by tak možnost se zapojit i další rodiče, zejména i učitele a děti (pro začátek začneme jednoduchým dotazníkem). Poté se podílet na zhodnocení současného stavu vč. definování seznamu surovin pro přípravu jídel, zmapování farem a dodavatelů v okolí, změně nabízených nápojů, a následně pak rozšíření informací v jídelním lístku o původu surovin a sezónních potravinách, školení zaměstnanců jídelny a zavedení pro strávníky hodnocení jídel a kultury stravování.
 
II. Adoptivním rodičům jsme také představili konkrétní adoptované stromy a keře s jejich umístěním v zahradě. Jména ostatních přispěvatelů na výsadbu stromů budou zveřejněna v seznamu dárců a významných sponzorů trvale na hlavní bráně u nové školky.
K termínu a možnosti společné výsadby uvádíme, že toto závisí na vyjádření osloveného dodavatele červené betonové cestičky pro další nastavení harmonogramu zemních prací těžkou technikou a na další spolupráci a podpoře Nadace Proměny.

Kdo a jaký strom adoptoval?


Na závěr jsme poděkovali partnerům projektu, kteří nás podporují a pomáhají s proměnou školní zahrady, předáním malého jarního překvapení „Zasadit, zalévat a těšit se z vůně a květu“. Byl to pytlíček s logem naší zahrady plněný tajuplnými cibulkami rostlin.
 
Jako pořadatelé akce jsme upřímně rádi, že adoptivní rodiče i hosté přijali naše pozvání a že setkání vyústilo v další inspirativní a podnětnou spolupráci.
 
Fotogalerie ke zhlédnutí zde:
 
                    Zpracovaly: Ing. Darina Vlčková a Mgr. Dana Petráková

Zpět