ZŠ Praha - Koloděje

Začínáme ZNOVU na CESTĚ za PROMĚNOU zahrady.

Nadační podmínky k znovuzahájení spolupráce a financování realizace obnovy zahrady s Nadací Proměny byly ze strany školy a zřizovatele splněny.  Ředitel školy zplnomocnil svou zástupkyni D. Petrákovou k smluvním a finančním úkonům při realizaci projektu a na konto Zahrada byla vrácena za neuznatelné náklady dosavadního vedení projektu celá částka 650.000,- Kč. Na účtu také evidujeme finance získané pořádáním benefičních akcí přes 100.000,- Kč a získali jsme formou sponzoringu i hmotné dary v hodnotě přes 400.000,- Kč. Zhruba 1 mil. Kč bude tedy investováno do obnovy zahrady.  Nadace Proměny nabídla zdarma vedení celého projektu projektovým manažerem spolu s odpovědnou osobou za stavbu (TDI).  S partnery projektu (architekt, dodavatelé, KROS, TJ Slavoj, sponzoři, MČ Praha - Koloděje atd.) proběhnou pod vedením Nadace Proměny jednání behěm měsíce května nad přípravou zadávací dokumentace pro výběr generálního dodavatele stavby a nad revizí architektonickéčásti projektu. Chystáme na začátku června spolu s Nadací Proměny informativní schůzku pro učitelé, rodiče, zřizovatele i veřejnost o znovuzahájení stavby zahrady. "Když už jsme společně ušli takový kus cesty, už z ní nesejdeme. Náš společný cíl je na dosah a my uděláme všechno proto, abychom k němu také společně s Vámi všemi došli…" Za realizační tým Radek Janoušek, projektový manažer a TDI Nadace Proměny Dana Petráková, smluvní koordinátor Darina Vlčková, komunikační koordinátor

Zpět