ZŠ Praha - Koloděje

Diskuzní blog: Rodiče a školní zahrada, zdravý životní styl, důvěra a spolupráce

Fórum bylo zřízeno na partnerském portále RODIČE VÍTÁNI komunikační koordinátorkou projektu proměny školní zahrady Ing. Darinou Vlčkovu.

Jak se mohou rodiče do vizí školy zapojit? Budou vyslyšeni a jejich pomoc přijata? Máte ve svých aktivitách podporu u vedení školy?

Pokusme se společně KOMUNIKOVAT. Zapojení rodičů a okolní veřejnosti je klíčovým prvkem současné vzdělávací politiky. Bylo prokázáno, že pokud jsou do školního života zapojeni rodiče a veřejnost, žáci dosahují lepších výsledků. Školní akce související s přírodou, enviromentálním vzděláváním, zdravým jídlem, kreativními dílnami zaměřenými na využívání prostředí i produktů přilehlé školní zahrady v přírodním stylu, mohou poskytnout báječnou příležitost, jak zapojit co nejvíce lidí. Můžete také tak pomoci jinému rodiči nebo učiteli s problémem, poradit, podpořit ho.

Výstupem může být seznam nápadů a nabídek, z nichž některé budou podrobněji s vedením školy diskutovány.

Tímto blogem se nastíní nový způsob komunikace mezi rodiči a školou, který může dnes působit nedůvěřivě, a to ke vzájemné korektní spolupráci, čímž by vznikl i pozitivní precedens pro způsob řešení jakýchkoli konfliktů v budoucnosti.


Do diskuse může přispívat každý i bez registrace, je nám ale příjemnější, když se zaregistrujete. Registrace trvá jen několik minut, je bezplatná a k ničemu vás nezavazuje.

V diskusi se řídíme dohodnutými pravidly vhodného chování, tzv. netiketou.

 

Stěžejní téma
 
„Školní zahrady by měly být tak zajímavé, že dětem by se vůbec nechtělo ze školy domů.“

Zapojení komunity do společné proměny školní zahrady přináší spoustu výhod. Rodiče, učitelé, děti, sousedé, místní podniky nebo místní samospráva mohou být zdrojem informací, poradenství, praktické pomoci nebo finanční podpory.

Akce zaměřené na zapojení rodičů a veřejnosti do aktivit spojených s proměnou školní zahrady jsou zároveň příklady dobré praxe a je potřeba je šířit dále.

Důležité je však společně komunikovat.

Z hlediska dlouhodobé spolupráce zaměstnanců škol a veřejností je dobrý vztah bez napětí a komunikačních bariér podmínkou dobrého jména a kreditu školy a zájmu rodičů do ní přivádět děti.

Podělte se se svým názorem, sdílejte vzájemně informace, nápady a podněty k situaci ohledně proměny školní zahrady či zavedení zdravého stravování ve spolupráci s Vámi, rodiči.


 

Zpět