ZŠ Praha - Koloděje

Konečně stavíme zahradu hrou

Konečně stavíme zahradu hrou – Kolodějovu zahradu života

Držím pěsti, ať to tentokrát klapne. Děti si zaslouží útulný a bezpečný životní prostor nejen doma“, sděluje na facebooku zahrady maminka Broňa Krajíčková.

Realizace úprav zahrady je pro nás dlouho očekávanou fází projektu. Po náročných přípravách se konečně zahrada začala měnit a pomalu získává reálné obrysy. Rozsah úprav se odvíjí od projektového záměru, architektonického návrhu zahrady a navržené etapizace. Nyní jsme v první etapě obnovy, která zahrnuje terénní, stavební a vegetační úpravy a realizuje se s podporou Nadace Proměny, Magistrátu hl. m. Prahy a také z benefičních akcí dobrovolných příspěvků rodičů a dárců.

„Smysl má každá proměna, která zlepší podmínky a podpoří zájem o aktivní využívání zahrady dětmi i dospělými“, je přesvědčena maminka a komunikační koordinátorka projektu Darina Vlčková.

Dodnes se na přípravách projektu podíleli učitelé s dětmi, rodiče, a na částečné realizaci stavby zahrady svépomocí i místní partnerské organizace, zástupci MČ a firem z okolí. Vlastními silami se zvládly i pracovní brigády před budovou nové mateřské školky.

Během letních prázdnin, však i vlivem dříve zmiňovaných nežádoucích událostí a dopuštěných finančních a smluvních nesrovnalostí, které měly dopad na „stop stav“ projektu, nastal čas i pro práce, které sami nezvládneme.

Nový realizační tým úzce spolupracuje za plné podpory se zástupcem zřizovatele školy, paní starostkou A. Morávkovou. Pod záštitou MČ jsme vybrali generálního dodavatele stavby na základě vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu. Vítěznou firmou se stala společnost Garden-line, s.r.o. Vzhledem k tomu, že realizační fáze projektu je velmi náročná na komunikaci, bez které projekt nemá šanci na úspěch, učinili jsme s Nadací Proměny několik zásadních rozhodnutí. S architektkou MgA. M. Steinbachovou jsme se dohodli na pravidelném výkonu autorského dozoru, čímž získáme záruku toho, že realizace bude odpovídat architektonickému návrhu. Realizaci stavby bude zástupce Nadace Proměny Ing. Arch. R. Janoušek průběžně kontrolovat a dílo škola převezme za součinnosti všech až po dořešení vad a nedodělků. Termín převzetí hotové zahrady byl sjednán na začátek jara 2016.

A jak se vlastně zahrada promění? „Děti v ní najdou les, cestu, potok a louku zároveň. V zahradě se objeví čtyři zóny, které budou představovat jednotlivé živly – vodu, oheň, vzduch a zemi. Cílem je vytvořit zahradu, která bude děti inspirovat k různým činnostem a hrám, posilovat jejich pozitivní vztah k přírodě a životnímu prostředí. Bude fungovat jako celoroční učebna pod širým nebem pro školu i školku. Zahrada bude sloužit jako centrum setkávání pro děti i dospělé a jako místo pro pořádání tradičních i netradičních školních akcí. V reálné podobě zahrady se bude zrcadlit i historie Koloděj.“ přibližuje hlavní záměr nové zahrady zástupkyně ředitele a smluvní koordinátorka projektu Dana Petráková.  

Co se na zahradě nového objeví?

Živel Voda 

korýtka pro vodní hru s napojením na studnu s certifikací bezpečného zahradního vybavení

vodní prvek – jezírko s potůčkem realizované spolkem KROS/dodavatel p. Sitta

letní sprcha a mlhoviště v keřovém pokoji

Živel Oheň

ohniště s posezením

Živel Vítr

dětmi ručně vyráběné větrníky a jednoduchá zvonkohra

Živel Země

kamenný les – Skála, upravená do bezpečné certifikované podoby

sadové úpravy – 20 stromů, 30 solitérních keřů, keřové pokoje z živého plotu, trvalkové záhony, kvetoucí louka a trávník

vyvýšené bylinkové záhony s vodovodním kohoutem

krmítka a budky pro ptáčky, hmyzí hotel

Interpretace místního dědictví a stopa skřítka Koloděje

červená cestička vedoucí celou zahradou pro jízdu na koloběžkách a odrážedlech

Výuka

venkovní učebna (podium, mobiliář, stínění) v keřovém pokoji

Hra

pískoviště s kmenem a opracovanými kameny s certifikací

dubový kmen s certifikací herního prvku

kolotoč, trampolína, houpací pružinové prvky s certifikací

zahradní kuchyňka v keřovém pokoji

vrbový tunel

Setkávání

asfaltové hřiště ořezáno do pravidelného tvaru, nový povrch hřiště není z finančních důvodů součástí 1. etapy

 

Jak se budou moci děti i rodiče zapojit do proměny zahrady?

Škola je rovněž příjemcem grantu Magistrátu hlavního města Prahy, Nadace Proměny a příspěvků adoptivních rodičů z crowfundingové akce hithit určených na výsadbu stromů a další zeleně v zahradě. Podmínkou čerpání těchto financí a příspěvků je zapojení dětí, rodičů a učitelů do procesu sázení. Připravujeme proto pro Vás zábavnou brigádní akci, při které můžete všichni pomoci a zároveň s dětmi zažít tvořivé hry s proměnami. Vysazovat budeme nejen adoptované stromy a keře, ale i další solitérní dřeviny a skupiny keřů, a vše bude na jaře 2016 probíhat s odbornou asistencí zkušených zahradníků.

Děti ze školky a školy zapojíme do pozorování „Jak se staví zahrada“. Děti tuto postupnou proměnu zahrady a průběh stavby zaznamenávají do kroniky Kolodějovy zahrady života, kde takto zůstanou uchovány vzpomínky na společnou hodnotu posilující zájem o další vývoj zahrady. Na jaře děti se svými učiteli zkontrolují, jak se daří broučkům ve hmyzím hotelu, vyrobí krmítka a budky pro ptáčky a společně i s rodiči upraví stávající vrbový tunel propletením přerostlých větviček.

„Abychom vás trochu pozitivně naladili během čekání na dokončení stavby, připravujeme krátkou reportáž o tom, jak vznikaly netradiční herní prvky pro zahradu od výtvarníka Jaroslava E. Dvořáka a zahradního architekta Stanislava Špouly“, vzkazuje všem Jana Říhová z Nadace Proměny. Krátký film bude během podzimu dostupný na facebookových stránkách zahrady www.facebook.com/kolodejova.zahrada.zivota a na Youtube. V únoru chystáme pro všechny zájemce veřejné promítání časosběrného videodokumentu o proměně zahrady, který Nadace Proměny pro nás připravuje.

„Do Ježíška uděláme „zemařinu“ a vybetonujeme červenou cestičku i kolem asfaltového hřiště, které pak po dohodě alespoň v lednu můžeme dětem zpřístupnit“, slibuje, Martin Fádler, zástupce firmy Garden-line, všem nedočkavým budoucím uživatelům zahrady.

A závěrem nezbývá jen citovat slova tatínka Tomáše Holinky: „Stručně a výstižně: Hurá.“

Zpět