ZŠ Praha - Koloděje

Pozvánka na přátelskou projekci filmu Zahrada Hrou

Milí přátelé,

rádi bychom Vás jménem ZŠ a MŠ Koloděje a Nadace Proměny pozvali na neformální setkání v kině Ponrepo, spojené s projekcí časosběrného filmu Zahrada hrou, na jehož vzniku jste se během uplynulých dvou let přímo či nepřímo podíleli, jste podporovateli a nadšenými příznivci proměny školní zahrady při ZŠ a MŠ Koloděje "Kolodějovy zahrady života".

Nutno dodat, že rodák z Koloděj a výtvarník doc. ak. mal. J. E. Dvořák, který vytvořil 2 herní přírodní prvky z kmenů kolodějských oborních prastarých dubů do zahrady, přijal naše pozvání a projekce se zúčastní.

Těšíme se na Vás ve čtvrtek 19. května v 18 hodin na adrese Bartolomějská 291/11, Praha 1 (pozvánka v příloze).

Prosíme, buďte dochvilní.

Pro sdílení dojmů budeme mít po projekci rezervované místo v přilehlé kavárně Ponrepo.

Vzhledem k tomu, že kapacita kina je omezena, budeme rádi, pokud nám svou účast potvrdíte emailem nejpozději do 29. dubna. Se zájemci se můžeme dohodnout na společné dopravě z Koloděj.

Při této příležitosti si již nyní můžete do svých diářů poznamenat důležité a významné datum pro naši proměněnou zahradu, a to 12. června 2016, neboť v tento DEN proběhne její SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ v rámci celostátní akce VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD s propojením místní poznávací sportovní akcí KOLEM OKOLO KOLODĚJ. Již nyní Vás všechny srdečně zveme, však přípravy na tento velký den teprve začínají. Oficiální pozvánku na Slavnostní otevření zahrady obdržíte co možná nejdříve.

KDO by měl ZÁJEM se na průběhu a organizaci VELKÉHO DNE v zahradě PODÍLET, stát se členem pracovní skupiny, dobrovolníkem, ať dá o sobě vědět (do zpráv, emailu nebo na telefon). Každá pomoc a podpora je vítána. 

Fotogalerie Konečně stavíme Zahradu Hrou

Za nadační a realizační tým proměny školní zahrady v Kolodějích,

Jana Říhová, projektová manažerka, Nadace Proměny Karla Komárka

Dana Petráková, zástupce ředitele pro předškolní vzdělávání a smluvní koodinátorka projektu, 774 628 736

Darina Vlčková, komunikační koordinátorka projektu, 603 487 591

Zpět