ZŠ Praha - Koloděje

PROVOZNÍ ŘÁD HŘIŠTĚ A KOLODĚJOVY ZAHRADY ŽIVOTA

Provozovatel a správce hřiště: ZŠ A MŠ KOLODĚJE, Lupenická 20, Praha 9

Odpovědná osoba: ředitel školy - Mgr. Zdeněk Dolanský, tel.: 603870762

 

Za správu a úklid hřiště odpovídají: školník ZŠ a školnice MŠ

 

Provozní doba:

 • ve všední dny 
  • 6,30 – 17.00 hodin - pouze pro potřeby ZŠ a MŠ Koloděje
  • 17.00 – 20.00 hodin
   • při akcích pořádaných školou, příp. akcích pořádaných jinými subjekty, v koordinaci se školou
 • víkend, svátky a prázdniny
  • 8.00 – 20.00 hodin - při akcích pořádaných školou, příp. akcích pořádaných jinými subjekty, v koordinaci se školou

 

 • Mimo výše uvedenou provozní dobu není hřiště veřejnosti přístupné.

 

 • Je zakázáno ničit rostliny a vybavení Kolodějovy zahrady života.
 • Na hřiště je přísný zákaz vstupu psů, koček a dalších zvířat, která by mohla znečistit herní plochy exkrementy.
 • Platí přísný zákaz konzumace omamných látek, kouření a pití alkoholických nápojů v prostorách celého školního areálu.
 • Zákaz vjezdu automobilů a cyklistů do školního areálu.
 • Při jízdě na koloběžce či odrážedle musí mít děti na hlavě přilbu.

 

 

V případě poranění dítěte volejte 112 nebo 155!!!

 

 

 

V období výuky či odpolední školní družiny zodpovídá pedagogický dozor za bezpečnost dětí při pohybu po areálu Kolodějovy zahrady života a dle toho organizuje činnosti tak, aby i preventivně předcházel úrazům.

Při akcích pořádaných jinými subjekty, v koordinaci se školou, zodpovídají za bezpečnost dětí jejich rodiče. Děti do 6 let smějí na zahradu pouze v doprovodu rodičů. Případná poškození majetku provozovatele je povinen uhradit, případně opravit, organizátor akce.

 

Bezpečnost:

 • Pružinové houpačky
  • koník a želva– použití pro jedno sedící dítě
  • na stání – max. dvě stojící děti
 • Kolotoč
  • používat smí maximálně osm sedících dětí
  • kolotoč se roztáčí středovým kolem
 • Průlezky
  • kmeny a kameny
   • Tato herní zařízení slouží pro hru, odpočinek a výuku dětí z mateřské školy (věk 3 – 7 let) a žáků základní školy, včetně odpolední školní družiny (věk 6 – 12 let), dětem při akcích pořádaných školou, příp. komerčním pronájemcům. Dospělé osoby nemají na tyto herní prvky přístup.
   • Do velkého kmene se smí vstupovat pouze zepředu a zezadu, případně z boku otvorem.
   • Při využívání těchto herních prvků je zakázáno seskakovat z boků kmene a sedat si na obvod kmene.
   • Je-li herní prvek mokrý, je nutné dbát zvýšené pozornosti – uklouznutí.
   • Dětem mladším 6 let je vstup na herní prvek povolen jen v doprovodu a pod trvalým dozorem pedagoga MŠ či příslušné osoby za dítě zodpovědné.
 • Hřiště
  • asfaltová plocha s nalajnovaným kurtem
  • určeno pouze pro míčové a jiné pohybové hry, jízdu na tříkolkách nebo koloběžkách v rámci výuky. Plocha je určena i ke kreslení křídami.
  • Mimo akce pořádané školou platí zákaz jízdy na kolech a kolečkových bruslích v celém areálu Kolodějovy zahrady života.
  • Pronajímatelé hřiště musí svá kola zaparkovat ve stojanech před vchodem do areálu školy.

 

Kontrola a údržba:

Před zahájením výuky provedou školníci vizuální kontrolu bezpečného stavu hřiště, bezvadné upevnění branek, uklidí a vynesou odpadky z košů. Dle potřeby uhrabou pískovou či dopadovou kačírkovou plochu. Rovněž všichni pedagogičtí pracovníci, pohybující se po Kolodějově zahradě života, průběžně kontrolují stav hřiště a vybavení – úrazová prevence. Každý, kdo zjistí jakoukoli závadu na mobiliáři, je povinen bezodkladně tuto skutečnost nahlásit řediteli školy. Periodickou revizi herních prvků každoročně zajistí ředitel školy.

Péče o zeleň, včetně drobných prořezů keřů a dřevin, se týká všech uživatelů zahrady a probíhá dle Plánu péče, zpracovaném architektkou Kolodějovy zahrady života. V souladu s Vyjádřením zřizovatele ve věci údržby školní zahrady „Kolodějova zahrada života“, ze dne 27. 5. 2016 proběhne na jaře a na podzim celková údržba zahrady s odbornou kontrolou a prořezem stromů.  Sekání a úklid trávy zajišťuje, dle potřeby, obecní sekací traktor, menší plochy dosekají školníci. Spadané listí a plody budou hrabat žáci školy v rámci pracovního vyučování, případně školníci.

V průběhu školních prázdnin se o zahradu starají školníci ZŠ a MŠ, s výjimkou čerpání svých řádných dovolených. Péči o zahradu v této době zajistí vedení školy, vlastními silami, spolupráci s rodiči, zřizovatelem apod.  Bude vypracován týdenní plán zalévání.

Všichni pedagogičtí pracovníci ručí za vrácení veškerého vypůjčeného sportovního náčiní.

 

Branku u MŠ uzamyká poslední pedagogický pracovník mateřské školy. Hlavní bránu uzavírá poslední pedagogický pracovník školní družiny a uzamyká jí večer ředitel školy.

 

 

V Praze 30. srpna 2016

                                                                                              Mgr. Zdeněk Dolanský

                                                                                                  ředitel školy

Zpět