ZŠ Praha - Koloděje

SLOŽENÍ STRAVOVACÍ KOMISE

Spojení:

  • za MŠ – pan Trojan – 724321526
  • za ZŠ – paní Ženatá - 731648037

 

  • za pedagogy – pí. uč. Chalupská – 728273472, 

za vedení školy - pí. Volemanová a p. řed. Dolanský

Zpět