ZŠ Praha - Koloděje

2. jednání stravovací komise

Zápis z jednání Stravovací komise 10. 9. 2015

 

Zúčastněni: pí Ženatá, pí Volemanová, pí Petráková, sl. Chalupská, p. Dolanský

 

1. Škola se zapojila do projektu Zdravá pětka – veškeré informace jsou na webu, přihlašovací údaje: uživatelské jméno: zdenekdolansky@tiscali.cz, heslo: PyBuJyhu, během listopadu proběhne školení pro školáky, v říjnu se jedná o termínu pro školku, školení probíhá zábavnou formou.

 

2. Paní Volemanová předala paní Ženaté etikety z potravin, které se používají v kuchyni. Potřebujeme zjistit, z jaké destinace potraviny jsou. Při objednávání zboží se paní Volemanová nedozví odkud je maso nebo jiné suroviny, které do kuchyně dodavatel přiveze. Stávající dodavatelé – tuto oblast již řešila paní Ženatá a paní Volemanová, jedná se o velkododavatele.

 

3. Na webu Skutečně zdravá škola, Zdravá školní jídelna je možné se inspirovat novými recepty – v říjnu budou paní kuchařky vařit podle vzorového jídelníčku. Zároveň proběhne hodnocení jídel dětmi. Po každém obědě děti ze školy vhodí víčko od PET lahve do připravené nádoby podle toho, zda jim chutnalo nebo ne. Nutná reklama – informace vyvěsit na web a nástěnky. Paní Milojkovič nabídla zásobu víček od PET lahví, pan ředitel ji požádá, aby je dovezla do školy.

 

4. Paní Volemanová apeluje na učitele, aby děti povzbuzovali k ochutnávání salátů. Velké množství zeleniny se vyhazuje. Návrhy k řešení: salátový bar – děti budou mít možnost si vybrat a dát na talíř to, co jim chutná. V dalším měsíci, kdy bude zkušební jídelníček, budou děti ze školy hodnotit, jak jim chutnají saláty.

 

5. V sobotu 24. 10. 2015 se bude konat konference Skutečně zdravá škola, po obdržení pozvánky se můžeme zúčastnit.

 

6. Pan ředitel zjistí od paní Slimákové, zda by bylo možné zhodnotit školní jídelníčky.

 

7. Reakce rodičů:

 

a. vydávání obědů v době výletu – zda je možné vydat oběd i v pozdějším čase, po návratu z výletu. Čas výdeje se odvíjí od pracovní doby kuchařek. Do 13 hodin není problém oběd vydat.

b. odběr obědů v době nemoci dítěte (po celou dobu) – je dáno zřizovací listinou, cena obědů by se musela zvýšit o režijní náklady a jednalo by se o cenu 50,- až 60,- Kč za jeden oběd.

 

8. Zhodnocení plnění kritérií

a. B4 – plánujeme akci Jablíčkový den (pátek 2. 10.) – navázání spolupráce s rodiči – upečení štrúdlu do soutěže, donesení jablka na výstavu,

na webové stránky budou vloženy fotografie jídel, které se během října budou vařit v kuchyni

rodiče budou mít možnost dvakrát týdně přijít ochutnat oběd do školní jídelny, bude se jednat o pondělí a čtvrtek, nutná je předchozí domluva, rodič se přihlásí paní Volemanové, limit jsou 3 osoby na den. Ochutnávka se bude

konat v jídelně po výdeji jídel školákům, paní Volemanová upřesní čas. Tuto možnost nabídneme rodičům prostřednictvím webových stránek a nástěnek.

b. B9, B10, B11 – paní Ženatá zajistí kontakty na farmáře a osloví je, podrobnosti bude konzultovat s paní Volemanovou

c. B12 – v jídelním lístku budou sezónní potraviny zvýrazněné, na nástěnku je nutné dát tuto informaci.

 

9. Další schůzka SK proběhne až po zavedení zkušebního jídelníčku. Schůzky se budou i nadále konat ve čtvrtek od 9:00 hodin.

 

 

 

Zapsala: Bc. Tereza Chalupská

Zpět