Český jazyk – časování sloves, čas budoucí, jednoduchý tvar, tvar složený. Učebnice str. 77 cv. 1, str. 78 cv. 2, 3, 4. Do ŠS cv. 3 psát až po …knize. Matematika – učebnice str. 13 souhrnná cvičení, cv. 1, 2, 3. Prosím, aby s sebou měly děti zítra kalkulačku nebo mobil s kalkulačkou na úlohy z matematiky na str. 12.

Matem. geometrie – Grafický součet úseček – uč. str. 45 cv. 1, 2, 3. Str. 46 cv. 4, 5. Cv. 6 za DÚ.