Český jazyk – str. 55 Taktik – mluvnické kategorie podstatných jmen , 1. – 7. pád latinsky, procvičování. NŠ str. 58 cv. 5, 8a).

Matematika – str. 42 cv. 13, 14, 15 a na str. 43 cv. 1, 3 do ŠS. Cvičení 2 ústně.