Matematika – opak. cv. 1 na str, 27, dále cv. 3, 4, 5, 6 ústně.

Český jazyk – Zájmena – opakování osobní, přivlastňovací. Nově zájmena UKAZOVACÍ – str. 1O2 cv. 7.

TAKTIK str. 85, 86 cv. 1, 2. Str. 87 cv. 3 – 5 ústně. Písemná část nebyla.