Český jazyk – Sloh – Významná historická osobnost. Proč mě zaujala – úvaha.

Matematika – Pololetní písemná práce

Přírodověda – Vesmír str. 24 – 28.