Český jazyk – závěrečná písemná práce

Matematika – aritmetický průměr, uč. str. 23 cv. 1,2.

Vlastivěda – Habsburkové na českém trůně.