Přestože po sněhu už není ani památky, nikdo z nás nebyl smutný a zimní radovánky jsme si užívali po  svém! Ve třídě  jsme si vytvořili stadion a zahráli si na “ Zimní olympijské hry“, povídali jsme si nad obrázky o různých zimních sportech, zpívali písničky, malovali, vyráběli a četli „zasněžené pohádky“. Děti také plnily úkoly ze „Sokolíka“, na tabletech a na pracovních listech.

https://photos.app.goo.gl/piopWjFMEQ2mwrxZ7