čj- procvičování slovních druhů, legrační věty dle slovních druhů, pr.s. 79/24. DÚ- Procvičujeme 9-levý, zelený sloupeček.

M- procvičování násobilky, 7/1 horní,3,4. DÚ- dodělat 7/1, udělat 7/5 a hru.