Český jazyk – opakování stavby slova, slova s předponou s, z, vz. Synonyma, antonym a slova příbuzná.

Literární žánry, bajka Zajíc a želva – pracovní list.

Matematika – str. 24 cv. 4, 5 do ŠS.

Vlastivěda – Královohradecký kraj