Český jazyk – opakování bě /bje, vě/vje, mě/mně, pě. Hra, soutěž.

Seznámení se spisovatele Markem Twainem.

Matematika – dělení dvojciferným dělitelem se zbytkem. Učebnice str. 25 cv. 6 do ŠS.