Český jazyk – uč. str. 42 cv. 5, 6 ústně. PS – dokončení cv. 4 na str. 28. Str. 43 – opakování vyjm. slov S-. Str.44 cv. 1 ústně, cv. 2 do ŠS. PS str. 29 celá. Přírodověda: opakování neživé přírody str. 37 v učebnci, PS str. 23 cv. 1 za DÚ.

Matematika – pamětné sčítání a odčítání. PS str. 16 cv. 5, 6, 7. Uebnice str. 29 cv. 6.

Vlastivěda – PS str. 15 Pohoří ČR. Cv. 5 DÚ. Prosím, naučit se pracovat s učebnicí nebo pracov. sešitem a mapou!!!!