Český jazyk – časování sloves. NŠ str. 38 (opakování), cv. 1a), str. 89 cv. 2, 3, 4 ústně, potom cv. 4 napsat do ŠS.

Matematika – str. 20 výklad desetinných čísel. Příklady na tabuli.

Vlastivěda – str. 37 Češi a Němci.