Čj- kontrola domácí práce, DÚ Písanka 21

M- kontrola domácí práce, vysvětlení hledání souvislostí, 10/2

Prv- uč. 57,pr.s. 62