Tento týden byl pro nás tak trochu zvláštní, ale již s nádechem prázdnin. Část starších dětí odjela na školu v přírodě a naše zelená třída se na chvíli přestěhovala do oranžové. Děti, které zde ještě nebyly se seznámily s novými kamarády, prostředím i hračkami. S dětmi jsme si povídali, že kromě zdravého jídla, je důležitý i pohyb a čerstvý vzduch. A také jsme si tento týden užili sluníčka a her na zahradě do sytosti. Ale nezaháleli jsme ani ve třídě. Jak je naším zvykem, i v oranžové třídě jsme zpívali a cvičili. U klavíru s námi zpívaly i děti z oranžové třídy. Některé písničky si ještě pamatovaly z předešlých let a u ostatních alespoň tančily. U cvičení děti z oranžové třídy předcvičovaly a naučily děti ze zelené třídy zase něco nového. Také jsme malovali a dívali se na pohádku „Jen počkej zajíci“, kde vlk se zajícem sportovali na olympiádě.