Matematika – desetinná čísla str. 20 cv. 1 – 5, str. 21 cv. 1 – 5.

Český jazyk – opakování sloves, časování, str. 89 cv. 5a), str.6a), b).