Český jazyk – Taktik str. 58 Podstatná jména hromadná, pomnožná, látková. Str. 59 (NŠ) cv. 9 – opakování, str. 60 cv. 10a) ústně, písemně cv.13a). Cvičení Afrika… za DÚ.

Matematika – str. 44 cv. 12, 13, 14, str. 45 cv. 1, 2.