Český jazyk – pololetní písemná práce. Matematika – PS – str. 26. Vlastivěda – str. 30 v učebnici, dokončení cv. 3. Učivo na str. 31 + 32 Půda + zemědělství ČR. V PS na str. 20 Poznámky + cv. 1.