Týdenní plán angličtiny pro 3. ročník od 22.2. do 26.2. 2021

Domácím úkolem je v PS na str. 66 cv. 3 a do malého sešitu přidat ještě cv. 4 – další slova z významových okruhů školní potřeby, barvy a zvířata.

Příští týden dokončíme 6. lekci s navazující gramatikou Where are……? They are in/on/under/next to……….V učebnici postoupíme do str. 83 a v PS na str. 71.