Český jazyk str. 42 v PS + str. 43. Přírodověda – Drahé kameny jako součást královských klenotů – dokument. Matematika – PS str. 27, str. 28 cv. 1, 2, 3, 4. Vlastivěda – Zemědělství, půda . Dokončení str. 32 + druhy půd podle nadmořské výšky. Učební spot.