ČJ- Procvičování 8/1; slovesa, výpis sloves z vyjmenovaných slov, určování osoby a čísla.

M- + -do 100; společná kontrola DÚ, pr.s. 12/5,6,7,8.