Český jazyk – učebnice str. 34 cv. 3, str. 35 cv. 4, str. 36 cv 5a). Všechna ústně. Matematika – pětiminutovka – zbytek hodiny individuální vysvětlení a opravy. Matem. – geometrie : Rovnoběžky, různoběžky – uč. str. 61 cv. 2, 3, 4, 5 na čtverečkovaný papír, cv. 6 do ŠS.