V souladu se zákonem LEX UKRAJINA proběhl v naší škole 28. 6. 2022 zápis pro ukrajinské uprchlíky do mateřské i základní školy. Nepřihlásil se ani jeden zájemce.