Prosím rodiče, aby dohlédli na vrácení všech učebnic ( krom pracovních sešitů)den před odjezdem na dovolené tento nebo příští týden. Seznam učebnic: Český jazyk, Hravá matematika I. a II. díl, Vlastivěda ( dějepis) Přírodověda, Hudební výchova, Hravá čítanka.

Učivo z pondělí 20. 6. Český jazyk – učebnice str. 103 cv. 40, 41. Matematika – PS str. 24 – celá samostatně. Vlastivěda – PS str. 26, 27. Učebnice str. 52, 53. Renesance, období vlády Rudolfa II.