Český jazyk – zážitky z prázdnin

Matematika – str. 13 v učebnici, cv. 4, 5, 6, 7 ústně, cv. 8 do ŠS. Str. 14 Římské číslice – vysvětlení, zelený rámeček.

Vlastivěda – Velkomoravská říše , učebnice str. 18, 19.