Učebnice str. 14, 15 . Ze str. 15 téma KOŘEN. Dokončit kresbu hlavních, postranních a svazčitých kořenů.