Tématem tohoto týdne byla pohádka. Děti se seznámily s klasickými pohádkami a pohádkovými postavami. Učily se rozpoznávat dobro a zlo. Kůzlátka a Budulínek ukázali dětem, jak se chovat, až jednou zůstanou sami doma. Karkulka zase děti poučila, jak se zachovat, pokud potkají venku někoho cizího a zrovna nebude někdo nablízku. Děti si k pohádce „O červené Karkulce“ vyrobily krásné vlky. Podle obrázků, nebo vyprávění, se děti snažily uhodnout, o jakou pohádku jde. Pomocí hádanek poznávaly také pohádkové postavy a včelce se pokoušely ukázat k postavičkám správnou cestu. U toho si děti také procvičily počítání do pěti. Nechyběla ani četba ze „Špalíček pohádek“ a prohlížení pohádkových knížek. Některé pohádky, které jsme nestihli přečíst mohly děti sledovat na magic boxu. I tento týden se neobešel bez zpívání, nacvičování koledy a básničky, cvičení, tanečků na dětské písničky a plnění našeho Sokolíka. Na vycházkách si všichni užívali nejen podzimní přírodu a barevné listy, ale třeba i závodění a cvičení v přírodě.

https://photos.app.goo.gl/yLVg1p3B5QSXpK469

Krásný víkend přejí paní učitelky