Český jazyk – str. 118 – str. 126. Skloňování číslovek, určování základních větných členů, podmět vyjádřený, nevyjádřený.

Matematika – upevňování probrané látky: nakopírované papíry. Pojem procenta na str. 34.

Vlastivěda – sousední státy – Polsko.

Přírodověda- trávicí soustava.

Vlastivěda – dějepis: Robotika – Kubík junior.