M- společná kontrola a vysvětlení DÚ( dělíme jednou přímkou). Rovnoběžnost- uč. 34- rámečky, 34/13,14.

Čj- VS/S- uč. 45/4- ústně.