Český jazyk – vyjmenovaná slova -B. Str. 30 – význam slov, jejich použití. Str. 31 cv. 1 ústně, cv. 2 do ŠS, cv. 3 ústně.

Matematika – učeb. str. 22 cv. 3 ústně, cv. 4 do ŠS, cv. 5, 6 za DÚ.

Geometrie – opakování: Rovnoběžky, různoběžky na str. 61 v učebnici. Do sešitu opakování celého postupu rýsování rovnoběžek a různoběžek. Značení, zápisy. Potom do školních sešitů str. 61 cv. 1 a)b).