M- 17/2

Čj- uč. 88/8,uč. 84/9,10,11. Písanka 23- DÚ. Písanka 24.

Pč- pr.s. z čj 87-HRA.