Český jazyk – učeb. str. 93 cv. 3. PS str. 72 cv. 1, 2, 3, 4.

Matematika – učeb. str. 52 – Rovnoběžník: výklad + cv. 1.

PS str. 32, cv. 1. Za DÚ cv. 2, 3.