Český jazyk – učebnice str. 31 cv. 4 ústně, str. 32 cv. 12 ústně, potom do ŠS. PS – str. 22 cv. 1, 2 samostatně.

Vlastivěda – str. 19 , plánek, orientace v plánku.

Matematika – učeb. str. 22 cv. 7, 8. Str. 23 cv. 9 DÚ.

ČJ sloh – Můj kamarád ( vlastnosti, co rád dělá, jak se chová, kdo to je).