Český jazyk – Nauka o slově v učebnici na str. 7, cv. 1, 2. Pracovní sešit str. 6, cvičení 1. Přírodověda – opakování neživé přírody – voda. Nové téma – vzduch na str. 5. Matematika – učebnice na str. 11 cv. 1, 2, 3, 4, 5, 6 do ŠS. Dokončení slov. úloh cv. 6, 7 na str. 10 – rozbor, postup: ústně. Vlastivěda – str. 7 NATO, str. 8 – Republika rozdělená na kraje. Za DÚ str. 4 v PS.