Po Novém roce jsme se sešli ve školce plni dojmů. Děti vyprávěly, co jim donesl Ježíšek a jak prožily vánoční svátky. Seznámili jsme se s kalendářem počasí, kam budeme každý den dávat správný obrázek, učíme se vyjmenovat dny v týdnu, roční období a pokoušíme se i o měsíce. Seznámily jsme se také s tradicí „Tří králů“, zpívali jsme písničku „My tři králové“, na magic boxu jsme se dětem snažili přiblížit tříkrálové tradice formou pohádek: „Chaloupka na vršku“ – „Jak to bylo na tři krále“, „Bubáci a hastrmani“ – „Vaškova cesta do Betléma“. Děti si vyrobily královskou korunu, kterou vybarvily tušemi a ozdobily zlatými tvary.