Čj- vzorce souvětí uč. 77

M- práce na geobordu- tvoření kružnice, čtverce, obdélníku a trojúhelníku. Největší, nejmenší.

Prv- Hospodářská zvířata uč. 54

Kryšpín 65- roztřídit slova dle zadání do tabulky

Písanka 20