M- 32/3; 32/4- kdo nestihl, dodělá za DÚ.

Čj- Procvičujeme 16-pravý, pr. s. 81/1. DÚ- oprava tohoto cvičení- přepsat správně do domácího sešitu.